Tietosuojakäytäntö  

Unitif.com

ARTIKLA 1: JOHDANTO 

Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on tiedottaa sivuston käyttäjille: 

·         Siitä, kuinka heidän henkilötietojaan kerätään. Kaikki tiedot, jotka mahdollistavat käyttäjän tunnistamisen, ovat henkilötietoja. Sellaisenaan tämä voi sisältää: heidän etu- ja sukunimensä, ikänsä, posti- tai sähköpostiosoitteensa, sijaintinsa tai jopa IP-osoitteensa (luettelo ei ole tyhjentävä);

·         oikeuksista, joita heillä on näihin tietoihin liittyen; 

·         kerättyjen ja käsiteltyjen henkilötietojen käsittelystä vastaavasta henkilöstä; 

·         näiden henkilötietojen vastaanottajista; 

·         Sivuston evästekäytännöstä. 

Tämä käytäntö täydentää oikeudellisia huomautuksia ja yleisiä käyttöehtoja, joihin käyttäjät voivat tutustua seuraavassa osoitteessa: 

[Lisää URL-osoite, joka mahdollistaa pääsyn yleisiin käyttöehtoihin ja oikeudellisiin huomautuksiin]

ARTIKLA 2: HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISTÄ JA KÄSITTELYÄ KOSKEVAT PERIAATTEET  

Euroopan asetuksen 2016/679 artiklan 5 mukaisesti henkilötietoja ovat:  

·         Käsitelty asianomaisen henkilön suhteen laillisesti, oikeudenmukaisesti ja avoimesti  ;

·         Kerätty tiettyihin tarkoituksiin (katso tämän artikkelin kohta 3.1), nimenomaisesti ja laillisesti, eikä sitä myöhemmin käsitellä tavalla, joka on yhteensopimaton näiden tarkoitusten kanssa;

·         Asianmukaiset, merkitykselliset ja rajoitettu siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään;

·         Tarkka ja tarvittaessa ajan tasalla. On ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että käsittelytarkoitukseen nähden virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä; 

·         Säilytetään muodossa, joka mahdollistaa asianomaisten henkilöiden tunnistamisen enintään sen ajan, joka on tarpeen niitä tarkoituksia varten, joita varten niitä käsitellään;

·         Käsitelty tavalla, joka varmistaa kerättyjen tietojen asianmukaisen turvallisuuden, mukaan lukien suojan luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta katoamiselta, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta, käyttämällä asianmukaisia teknisiä tai organisatorisia toimenpiteitä. 

Käsittely on laillista vain, jos ja siltä osin kuin vähintään yksi seuraavista ehdoista täyttyy:

·         Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;

·         Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai rekisteröidyn pyynnöstä tehtyjen sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi;

·         Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;

·         Käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai muun luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen turvaamiseksi;

·         Käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle uskotun julkisen vallan käyttämiseen;

·         Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettuja etuja varten, paitsi jos rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet, jotka edellyttävät henkilötietojen suojaa, syrjäyttävät, erityisesti jos asianomainen henkilö on lapsi .

ARTIKLA 3: SIVUSTON SELAAMINEN KERÄYTETTY JA KÄSITTELYT 

Artikla 3.1: Kerätyt tiedot 

Osana toimintaamme kerätyt henkilötiedot ovat seuraavat: 

[Luettelo sivustoa käytettäessä kerätyt tiedot]

Näiden tietojen kerääminen ja käsittely palvelee seuraavia tarkoituksia: 

Tarvitsemme näitä tietoja tilausten tekemiseen ja tuotteiden lähettämiseen oikeaan osoitteeseen.

Artikla 3.2: Tiedonkeruumenetelmä

Kun käytät sivustoamme, seuraavat tiedot kerätään automaattisesti: 

- Laitetta käytetty

-kirjoita avainsana verkkosivustolle

Muita henkilötietoja kerätään, kun suoritat seuraavia toimintoja alustalla: 

Tilaus :

Nimi, etunimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti = tilausten lähettäminen

Rekisterinpitäjä säilyttää niitä kohtuullisissa turvallisuusolosuhteissa ajanjakson: 100 vuotta

Yritys voi säilyttää tiettyjä henkilötietoja edellä ilmoitettujen ajanjaksojen pidempään täyttääkseen lakisääteiset velvoitteensa.

Artikla 3.3: Tietojen ylläpito

unitive.com -sivusto isännöi: 

INTERTRADE

58 rue des Blés d’Or

[email protected]

Tiedot voidaan välittää alla luetelluille kumppaneillemme

Posti, Mondial-rele, Ups pakettien lähettämiseen.Artikla 3.5: "Evästeitä" koskeva käytäntö

Evästeiden kerääminen vierailijoiden navigoinnin helpottamiseksi sivustolla.

ARTIKLA 4: TIETOJEN KÄSITTELYN VALTUUTTAJA JA TIETOSUOJAUSVALTAJA 

Artikla 4.1: Rekisterinpitäjä 

Henkilötietoja kerää INTERTRADE, SARL, jonka pääoma on 5000 euroa ja jonka rekisterinumero on 81970432100010.

Henkilötietojen käsittelystä vastaavaan henkilöön voi ottaa yhteyttä seuraavasti: 

Sähköpostitse: [email protected]

Artikla 4.2: Tietosuojavaltuutettu  

Jos uskot meihin yhteydenoton jälkeen, että "Tietokone ja vapaudet" -oikeuksiasi ei kunnioiteta, voit lähettää tietoja CNIL:lle.

ARTIKLA 5: TIETOJEN KERUUTA JA KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTTÄJÄN OIKEUDET 

Jokainen käyttäjä, jota henkilötietojensa käsittely koskee, voi eurooppalaisen asetuksen 2016/679 ja tietosuojalain (6.1.1978 laki 78-17) mukaisesti käyttää seuraavia oikeuksia:  

·         Oikeus saada tietoja, oikaista ja poistaa tietoja (määritelty GDPR:n 15, 16 ja 17 artiklassa); 

·         Oikeus tietojen siirrettävyyteen (GDPR:n artikla 20);

·         Oikeus rajoittaa (GDPR artikla 18) ja vastustaa tietojen käsittelyä (GDPR 21 artikla); 

·         Oikeus olla tekemättä päätöstä, joka perustuu yksinomaan automatisoituun prosessiin; 

·         Oikeus määrätä tietojen kohtalo kuoleman jälkeen; 

· 7.0pt 'Times New Roman';"> Oikeus saattaa asia toimivaltaisen valvontaviranomaisen käsiteltäväksi (GDPR 77 artikla). 

Käytä oikeuksiasi lähettämällä kirjeesi osoitteeseen [ Yrityksen nimi ja osoite ] tai sähköpostitse osoitteeseen [ Lisää tietosuojavastaavan sähköpostiosoite ]

Jotta rekisterinpitäjä voi hyväksyä pyyntönsä, käyttäjää voidaan vaatia antamaan tiettyjä tietoja, kuten etu- ja sukunimensä, sähköpostiosoitteensa sekä tilinumeronsa, henkilökohtaisen tilansa tai tilaajansa. 

Vieraile cnil.fr-sivustolla saadaksesi lisätietoja oikeuksistasi.

ARTIKLA 6: LUOTTAMUKSELLISUUSPOLITIIKAN MUUTOKSEN EHDOT

Sivuston [ Sivuston nimi ] julkaisija varaa oikeuden muuttaa tätä käytäntöä milloin tahansa varmistaakseen, että sivuston käyttäjät noudattavat voimassa olevia lakeja. 

Millään muokkauksilla ei voi olla vaikutusta sivustolla aiemmin tehtyihin ostoihin, joihin sovelletaan ostohetkellä voimassa olevaa käytäntöä, jonka käyttäjä hyväksyy oston vahvistamisen yhteydessä. 

Käyttäjää pyydetään lukemaan tämä Käytäntö joka kerta, kun hän käyttää palveluitamme ilman, että hänen tarvitsee ilmoittaa asiasta virallisesti. 

Tämä käytäntö, julkaistu 1.1.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimitetaan Suomeen 3 päivässä

Toimitetaan Suomeen 3 päivässä

Kiitos kumppaneillemme UPS ja Fedex

 100 % turvalliset maksut

100 % turvalliset maksut

Kumppaneidemme Paypal, Stripe ja Amazon Pay kanssa

Helppo palautus, vaihto ja palautus

Helppo palautus, vaihto ja palautus

Voit helposti vaihtaa tilauksesi koon tai pyytää yksinkertaisesti täyden hyvityksen.

Loistava asiakaspalvelu

Loistava asiakaspalvelu

Soita meille numeroon +358 40 083 8859 tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen [email protected]